Güzel Sanatlar FakültesiSinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Genel Bilgiler


BÖLÜMÜN AMACI

Sinema sanatı üzerine eğitim veren Film Tasarımı Bölümü, öğrencilerin bireysel yeteneklerine altyapı oluşturan teknik donanımla birlikte sunduğu özgür yaratım olanakları ile öğrencinin yaratıcı gücünü geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı, düşünen ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin fakülte bünyesinde verilen sanat tarihi, uygarlık tarihi, sanat sosyolojisi, mitoloji, yirminci yüzyıl sanatı gibi kuramsal dersleri alarak sanatçı kimlikleri için gerekli kültürel birikimi oluşturmaları desteklenir. Ülkemizin değerli sinemacı, yazar, düşünür ve farklı alanlarda üretim yapan sanatçılarıyla gerçekleştirilen panel ve atölye çalışmalarıyla genç sanatçı adaylarının çağdaş sanat üretimiyle yakından tanışmaları sağlanır.

EĞİTİM

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı Bölümü öğrencilerinin kişisel yaratıcı güçlerini geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı, analitik düşünebilen ve yenilikçi sanatın adayları olarak yetişmelerini amaçlar. Dört yıllık (sekiz yarıyıl) eğitimin ilk iki yılında öğrenciler, genel sanat kültürü ve yabancı dil derslerinin yanı sıra, sinema sanatının alt yapısını oluşturan hareket, görüntü, senaryo, yönetim, kurgu gibi yaratıcı ve teknolojik ögelerle örülü kuramsal ve uygulama dersleri alır. Öğrenciler yaptıkları uygulamalarla birikim ve deneyim kazanarak, sanatsal duygu ve becerilerini geliştirir. Öğrencilere ilk iki yıl içinde grup projeleriyle film yapma olanakları sunulur. Üçüncü yılda öğrenciler yönetim,senaryo ve görüntü alanlarından birini seçerek, derslerinde bireysel ve yaratıcı kısa film projeleri üretir. Dördüncü yılın sonunda (sekizinci yarıyıl) öğrenciler almış oldukları yaratıcı eğitimin sonucunu, belli bir takvime bağlı olarak hazırlanan diploma projeleri filmleriyle gerçekleştirerek eğitimlerini tamamlarlar.

TARİHÇE

20 Temmuz 1982’de Marmara Üniversitesi’ne bağlanan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi’ ne dönüşmüştür. Fakülte bünyesinde kurulan Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema- TV- Fotografi Anasanat Dalı, ilk yıl Beşiktaş-Akaretler’de programını yürütmüştür. 1984 yılında Haydarpaşa Kampüsüne taşınan Bölüm, 1990 yılında Sinema-TV Bölümü adını almıştır. Lisansüstü çalışmalar Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1987 yılında başlanmıştır. Bölüm 2014 yılında Film Tasarımı Bölümü adını almıştır. 

Bu sayfa Sinema ve Televizyon tarafından en son 15.12.2015 15:28:53 tarihinde güncellenmiştir.