Güzel Sanatlar FakültesiSinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Lisans Programı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı Bölümü öğrencilerinin kişisel yaratıcı güçlerini geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı, analitik düşünebilen ve yenilikçi sanatın adayları olarak yetişmelerini amaçlar. Dört yıllık (sekiz yarıyıl) eğitimin ilk iki yılında öğrenciler, genel sanat kültürü ve yabancı dil derslerinin yanı sıra, sinema sanatının alt yapısını oluşturan hareket, görüntü, senaryo, yönetim, kurgu gibi yaratıcı ve teknolojik ögelerle örülü kuramsal ve uygulama dersleri alır. Öğrenciler yaptıkları uygulamalarla birikim ve deneyim kazanarak, sanatsal duygu ve becerilerini geliştirir. Öğrencilere ilk iki yıl içinde grup projeleriyle film yapma olanakları sunulur. Üçüncü yılda öğrenciler yönetim ve senaryo derslerinde bireysel ve yaratıcı kısa film projeleri üretir. Dördüncü yılın sonunda (sekizinci yarıyıl) öğrenciler almış oldukları yaratıcı eğitimin sonucunu, belli bir takvime bağlı olarak hazırlanan diploma projeleri filmleriyle gerçekleştirerek eğitimlerini tamamlarlar.

Bu sayfa Sinema ve Televizyon tarafından en son 05.06.2014 18:25:07 tarihinde güncellenmiştir.