Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölümümüz Öğrencileri İçin Önemli Duyuru

Bölümümüz öğrencilerine oryantasyon eğitimi 18 Eylül 2017, Pazartesi günü saat 10:30'da bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Yüce Sayılgan (yuce.sayilgan@marmara.edu.tr) tarafından, bölümümüz öğrenci stüdyosunda verilecektir. Gereğini bilginize arz ederim.
   

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×